Parteneriate

 • Inocenţă şi înţelepciune

CONSILIUL LOCAL al municipiului Alba Iulia

Serviciul public de asistenţă socială- Centrul de zi  pentru persoane vârstnice

Ajutorarea şi protejarea bătrânilor este o problemă a societăţii, o problemă care trebuie să ne intereseze atât pe noi ca adulţi, cât şi pe copii. Dacă vom avea grijă de bătrâni, atunci copiii noştri vor fi mai buni, mai sensibili, mai umani.

Prin acest proiect ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere socială, copiii să trăiască în relaţie cu cei din jur, să-şi dezvolte stări afective pozitive, empatia, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punţi de legatură între cele două medii diferite şi adaptarea comportamentului la cerinţele grupului cu care vin în contact.

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor bunici, să fim nepoţii pe care şi i-ar fi dorit, să le deschidem uşa de Crăciun, de Paşte, să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, poeziile şi dansurile noastre.

Pentru a realiza obiectivele proiectului am avut în vedere scoaterea copiilor din cadrul strâmt al sălii de grupă şi punerea lor în diferite situaţii de viaţă, care să presupună relaţionarea armonioasă cu vârstnicii de la Centrul de zi din Alba Iulia, str. Libertăţii, nr.21 şi Consiliul Local, Alba Iulia.

Proiectul vizează activităţi desfăşurate atât la Grădiniţă, cât şi la Centrul de zi pentru vârstnici din Alba Iulia. Se vor realiza câte două activităţi comune pe semestru.

SCOPUL PROIECTULUI

 • dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă

OBIECTIVE:

 • educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
 • formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate,
 • educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur.
 • însuşirea regulilor de îngrijire şi ocrotire a persoanelor vârstnice ;
 • formarea unui comportament civic, onest faţă de oameni ;
 • antrenarea în activităţi artistice şi practice pentru beneficiile celor din jur ;

GRUPUL ŢINTĂ:

 • Preşcolarii celor patru grupe ai Grădiniţei nr. 8/9 Alba- Iulia
 • educatoarele grupelor
 • persoanele varstnice
 • părinţii copiilor
 • comunitatea locală
 • autorităţi locale

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.

crt.

 

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

 

 

DATA

Locul de desfăşurare PARTICI-

PANŢI

1. Cărticica toamnei”- activitate practică cu materialele din din natură (Festivalul toamnei).  

Noiembrie

G.P.P. nr. 9- Sălile de clasă -Educatoare

-Preşcolari

-Persoane vârstnice

2. ’’Primiti cu colindul?’’– Prezentarea unui

program specific de Crăciun

 

Decembrie

Centrul de zi pentru

vârstnici

-Educatoare

-Preşcolari

-Persoane vârstnice

-asistenţi sociali

3. ,,La multi ani, dragi bunicute!,,-Prezentarea unui colaj de cantece si poezii  

Martie

Centrul de zi pentru

vârstnici

 

-Educatoare

-Preşcolari

-Persoane vârstnice

4. “În lumea poveştilor spuse de bunici”– poveşti interpretate de persoanele de la Centrul de zi

1 Iunie”– La mulţi ani, copile!

 

Iunie

Centrul de zi pentru

vârstnici

G.P.P. nr. 9- Sălile de clasă

-Educatoare

-Preşcolari

-Persoane vârstnice

-asistenţi sociali

COORDONATORI  PROIECT:

Director G.P.P. Nr.8 Alba Iulia : Ludusan Maria

Director Centrul de zi  pentru persoane vârstnice: Adela Cristescu

Prof.inv.presc. Edina Nagy

PARTICIPANŢI PROIECT: Educatoarele celor 4  grupe

Parteneriat educaţional BIBLIOTECA – CĂSUŢA  POVEŞTILOR

Copilăria este vârsta la care copiii iubesc întâmplările cu plante şi animale, dar şi cu copii de vârsta lor, având capacitatea de a prelua exemplele pozitive şi de a-şi analiza propriul comportament, prin analogie cu cel al personajelor. Este vârsta la care pot înţelege că, o carte, poate deveni primitoare şi darnică pentru cei care o răsfoiesc, înţeleaptă şi plină de mistere, care abia aşteaptă să fie descoperite.

Dacă reuşim să trezim interesul copiilor pentru cărţi, pentru bibliotecă, vor ajunge să identifice cartea cu un tărâm al fantasticului, un tărâm cu mistere pe care ei ar trebui să aibă curajul să-l descopere.

Scopul urmărit este acela de a-i ajuta pe copii să descopere lumea minunată a poveştilor din cărţi, să descopere frumuseţea şi expresivitatea cuvintelor.

„Oricât de simple şi uşoare ar părea aceste poveşti, ele nasc, fără îndoială, între copii, dorinţa de a fi asemănători cu cei buni, care ajung fericiţi, în acelaşi timp se naşte în sufletul lor teama faţă de nenorocirile ce li s-ar putea întâmpla dacă i-ar urma pe cei răi. Charles Perrault

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 • îmbunătăţirea comunicarii orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
 • stimularea imaginatiei creative;
 • formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte ( autor, continut);
 • cultivarea dragostei pentru adevar si dreptate, pentru munca si cinste, pentru modestie si sinceritate, principii morale care vor fi convertite in deprinderi si fapte morale;

 

Parteneriat educaţional „PRIETENII NOŞTRI, POMPIERII”

 

Se ştie că focul şi tot ceea ce are legătură cu focul, i-a fascinat dintotdeauna pe

copii.

Este necesar, ca de la cele mai fragede vârste, copiii să afle care sunt pericolele

focului şi fumului şi să exerseze comportamentul corect în caz de incendiu.

Educarea privind apărarea împotriva incendiilor nu înseamnă să li se interzică

copiilor diferite situaţii de urgenţă. Cutremurele, inundaţiile, alunecările de teren sunt

exemple de fenomene naturale produse de-a lungul evoluţiei pământului, la care copiii

pot fi martori.

Prin această colaborare se încearcă familiarizarea copiilor cu situaţiile de

urgenţă, educarea privind comportamentul lor atât in familie, cât şi la şcoală.

Colaborarea permanentă în cadrul comunităţii poate contribui la reducerea

impactului dezastrelor, iar copiii ar putea juca un rol important în acest proces.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 • să identifice principalele tipuri de dezastre;
 • să sesizeze corespondenta intre activitatea umana si dezastre;
 • să identifice corect situatiile de urgenta;
 • să identifice corect factorii de risc;
 • să manifeste un comportament civic, grijă faţă de sine şi colegii lui

 

Program opţionalEDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, de hidratare corespunzătoare, să realizeze cât de importantă e mişcarea în viaţa lui, înseamnă a pune bazele trainice formării unui stil de viaţă sănătos.

Lipsa deprinderilor igienice creează dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, îngreunează activitatea educatoarei, diminuează calitatea procesului de învăţământ.

Din acest punct de vedere, educaţia pentru sănătate în grădiniţă devine o componentă esenţială a educaţiei.

Prin derularea acestui program, urmărim ca preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă sănătos.

Prin abordare şi strategia de derulare, programul  „EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE” este ancorat în realitatea şi nevoile oricărei societăţi civilizate.

Educaţia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârsta preşcolară ca reguli sau norme, ce vor pătrunde adânc în modul lui de viaţă.

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

 • Să cunoască principalele reguli de igienă personală
 • Să servească, în fiecare dimineaţă, micul dejun
 • Să consume o cantitate corespunzătoare de lichide pe zi
 • Să  înteleagă ca mişcarea este esenţială în dezvoltarea armonioasă a organismului
 • Să consume fructe şi legume de culori diferite