Parteneriate

  • Parteneriatul educaţional Grădiniţă – Şcoală „Copil ca tine sunt şi eu !”

Intrarea copilului în şcoală reprezintă un moment crucial în viaţa sa, date fiind rolul de ele, natura relaţiilor cu adulţii şi cu colegii, noutatea condiţiilor de activitate şi, mai ales, specificul învăţării ca act deosebit de complex ce angajează, dintr-o perspectivă inedită întreaga sferă a vieţii psihice, diferite structuri anatomo-fiziologice, toate cunoştinţele şi deprinderile dobândite anterior. Din acest punct de vedere, este necesar să se asigure o continuitate firească între procesul instructiv-educativ din grădiniţă şi din şcoală, dar şi continuitatea influenţelor educaţionale prin colaborarea educatoare-învăţătoare.

Acest proiect de parteneriat a luat naştere din dorinţa de a stabili o relaţie mai strânsă între şcoală şi grădiniţă, de a face cunoscute părinţilor cerinţele şcolii şi a prevederilor celor două programe (grupă mare / clasă pregătitoare).

  • Proiectul national “KALOKAGATHIA”

 Stimularea practicării activităţii fizice este un obiectiv prioritar, succesul fiind o garanţie pentru sănătatea copiilor. Mişcarea şi exerciţiul fizic îl fac pe copil să îşi însuşească un stil de viaţă favorabil, înţelegând importanţa unei activităţi fizice în cursul vieţii. Mişcarea este importantă pentru sănătatea copiilor şi tocmai din acest motiv este foarte bine să înceapă de mici să facă sport. Ei simt o bucurie imensă când aleargă pe terenul de joacă.

Exerciţiile fizice, jocurile de mişcare împreună cu factorii naturali – apă, aer, soare – fortifică organismul, generându-i o pavăză naturală în faţa îmbolnăvirilor, cultivă răbdarea, stăpânirea de sine, curajul, iniţiativa, perseverenţa, disciplina, dezvoltă sentimente de prietenie, spiritul colectiv şi competitiv. Un copil care aleargă, se joacă, este sănătos şi pregătit oricând să facă faţă unui efort intelectual.

  • Parteneriat grădiniță – familie „Împreună vom reuși!”

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau eşua în viaţă. Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire, educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (din Child`s Apples, Mamie Gepe Cole).

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice a copilului. În locul dependenţei copilului de impresiile externe, în preşcolaritate vom întâlni detaşarea acestuia de câmpul perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice.Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare armonioasă dintre doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. De aceea, în cadrul acestui parteneriat dorim să descoperim cheia unităţii de acţiune.

  • Proiect de parteneriat  ,, O casă sigură- o viață în plus,,                                                           

Copiii sunt fascinați de foc, de aceea, este necesar ca de la cele mai fragede vârste să afle care sunt pericolele focului și fumului și să se exerseze cu ei comportamentul corect în caz de incendiu.   În perioada preşcolară copilul dobândeşte şi îşi dezvoltă îndemânări, abilităţi, capacităţi, învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul său, începe să cunoască, în parte, valoarea socială a acţiunilor sale, pentru ca, mai târziu, să înceapă a se conduce după anumite norme morale, prin raportarea faptelor proprii la faptele semenilor adulţi. Nu de puţine ori am auzit,încă din copilărie ,,Nu vă jucaţi cu focul!” E bine cunoscută importanţa focului dar şi puterea lui mistuitoare. De aceea, a-i învăţa pe copiii noştri despre foc e primul pas în a le salva viaţa. Iar când acţiunile dascălilor sunt conjugate cu ale părinţilor rezultatul e mai puternic. Prin acest proiect ne propunem ca împreună cu specialiști de la Inspectoratul pentru situații de urgenă Alba, să le aducem la cunoștință copiilor și părinților metode de intervenție în caz de incendiu, cutremur, inundații, dezastre.

  • Proiect de parteneriat „CU GENTUŢA LA MUZEU.”  GRĂDINIŢA FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU ISTORIA

Acest parteneriat are ca şi scop prin intermediul activităţilor propuse familiarizarea copiilor cu muzeul ca instituţie, cunoaşterea specificului, a rolului acestuia prin joc, comunicare şi activităţi practice. Muzeul prin activitata specifică, prin piesele păstrate şi expoziţiile sale oferă copiilor de vârstă preşcolară un alt orizont al cunoaşterii, permite contactul direct, palpabil cu istoria.

  • Proiect educational „MICII PIETONI”

Strada este ca o carte, cu cât păşeşti mai mult pe ea cu atât ai mai         multe de învăţat. Noi, educatoarele şi părinţii avem datoria ca întotdeauna     să avem deschisă cartea numită ,,STRADĂ” în mintea şi în sufletul copilului şi să-l ajutăm să dezlege  tainele acesteia. !  Desfășurarea proiectului ,,Micii pietoni” are ca scop educarea copiilor preşcolari în vederea dobândirii   cunoştinţelor referitoare la respectarea regulilor de circulaţie. Uneori e uşor, alteori e nevoie de multă răbdare. Dar ce fericiţi suntem când izbutim!

  • Proiect educational ,,MICUŢII CREŞTINI”

Motto: Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul sau sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul creează un chip viu: uitându-se la el, se bucură şi oamenii, Se bucură şi Dumnezeu. Şi oricine poate fi dascăl, dacă nu al altora, cel puţin al său.

                  (Sf. Ioan Gură de Aur)

Pornind  de la cuvintele pline de învăţătură ale Sf. Ioan Gură de Aur privitoare la frumuseţea şi importanţa educaţiei care poate deveni artă dacă se pune suflet în realizarea ei, spre bucuria lui Dumnezeu şi folosul oamenilor,  ne-am propus desfăşurarea Proiectului  educațional  ,, Micuții creștini”, această temă fiind foarte importantă în formarea caracterului şi personalităţii copilului. Sperăm că  acest proiect îndeplineşte caracteristicile pentru a-şi atinge scopul şi anume: să fie adecvat atingerii obiectivelor,  realizabil la copiii preşcolari, operaţional, şi să aibă continuitate,  să fie flexibil, viabil şi să poată fi repetabil.