G.P.P. 8

Aşezată într-un loc unde istoria se împleteşte cu prezentul, unde Cetatea ne îndeamnă la orice pas să întoarcem privirea spre aducerea-aminte şi spre gloria înaintaşilor, clădirea Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 8, Alba Iulia se desprinde, parcă, din trecut, animată de voioşia celor care îi trec pragul, micuţii preşcolari, însoţiţi de părinţii lor şi primiţi cu căldură de educatoarele care ştiu să le ofere un cămin cald şi primitor.

În incinta Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 8, totul este asemenea unei lumi de basm al copilăriei: jucării, planşe, păpuşi, maşinuţe, mobilier adecvat, dar, mai ales, copiii pot simti grija educatoarelor care, prin strădania lor neobosită, le modelează sufletele, ajutându-i să-şi formeze primele priceperi şi deprinderi, manifestate prin: gândire corectă şi dezvoltarea unor aptitudini. De asemenea, prin căldura, lumina şi energia lor, cadrele didactice îi invaţă pe micuţi să-şi împărtăşească gândurile, bucuriile spre a deveni perseverenţi, atenţi, harnici şi buni. Devotate şi pline de răbdare, educatoarele, prin profesia lor, îmbină mai mult ca oriunde ştiinţa cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu iniţiativa, tactul cu măiestria, calmul cu entuziasmul, căutările cu siguranţa. Împreună, educatoare şi copii învaţă să se joace, să pună întrebări, să afle răspunsuri, să fie prieteni, să formeze echipe, învaţă să admire tot ce e frumos în jur.

Toate acestea se realizează prin activităţile instructiv-educative, dar şi prin gama de activităţi opţionale (sănătate, bune maniere, educaţie rutieră şi moral-religioasă, limba engleză, dansuri) şi extracurriculare concretizate în plimbări, vizite, excursii, acţiuni ecologice, umanitare, recitări, serbări, spectacole, concursuri atât la nivel local cât şi judeţean/naţional.
Copilul, venit din mediul familial învaţă în grădinţă să se construiscă pe sine în raport cu ceilalţi, să efectueze primele experienţe sociale şi sentimentale şi să fie pregătit să se integreze în mediul social. Pentru formarea unei personalităţi multidimensionale a copilului, activităţile întreprinse în grădiniţă nu se rezumă doar la nivelul formal, instituţionalizat ci propun serii de colaborări permanente cu familia (nucleul din care educaţia copilului porneşte), concretizate în discuţii, lectorate, şcoala (cea care urmează a contribui şi mai mult la dezvoltarea psiho-socială a preşcolarului ulterior, devenit şcolar), alte instituţii (Muzeu, Biserică, Poliţie, ISU, Crucea Roşie, Filiala Alba) alături de care unitatea de învăţământ desfăşoară parteneriate. Acestea creează oportunităţi de cooperare, consultare, comunicare şi conlucrare în vederea atingerii unui scop comun, pricipalii beneficiari fiind copiii.

Lumea copilăriei, în Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 8- Căsuţa cu Poveşti – primeşte copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, pentru a le arăta acestora, prin neobosita trudă a colectivului, frumuseţea vârstei inocenţei, magia jocului, sunetele liniştitoare ale cântecelor şi tâlcul poveştilor, tainele numerelor şi ale cuvintelor.

Cele patru grupe de copii existente în grădiniţă sunt constituite în funcţie de vârsta acestora, activităţile fiind desfăşurate de către două educatoare/grupă.

Întreg personalul grădiniţei: director: Prof. Maria Luduşan, educatoare (Maria Hodârnău, Viorica Roşian, Ana Pauleti, Maria Sicoe), Prof. pt. înv. Preşcolar (Maria Frîncu, Giorgia Tiutiu, Daniela David, Nicoleta Câmpean), asistentă medicală, administrator, bucătărese şi îngrijitoare sprijină evoluţia copiilor, făcându-i să se simtă în siguranţă, iubiţi şi ocrotiţi.

În acestă lume mirifică educatoarele au puterea să zâmbească mereu, să se joace, să cânte, să se bucure de frumuseţea copilăriei.

Ce minunat este să trăieşti în lumea copiilor! Cine ar spune că educatoarea nu este mereu tânără?!

Educatoare Maria SICOE

Telefon : 0258811881
E-mail: gradinita8ab@yahoo.com
Adresa: Piata Unirii nr.23, Alba Iulia