G.P.N. Paclisa

Aşezată în cartierul cu acelaşi nume aparţinând municipiului Alba Iulia, grădiniţa găzduieşte la această dată un număr de 17 preşcolari cu vârste între 3 şi 6 ani. Localul este unul modernizat cu mobilier nou, cu materiale didactice şi jucării care satisfac nevoia de educaţie a preşcolarilor. În fiecare an au fost încadrate pe postul de educatoare cadre didactice calificate, responsabile şi cu dragoste pentru copii şi meseria de dascăl.

Grădiniţa dispune de o curte cu un spaţiu generos ce permite desfăşurarea multor activităţi în aer liber. Copiii sunt implicaţi în multe activităţi extraşcolare în care au ca parteneri părinţii, cadre medicale, copii ai altor unităţi preşcolare din oraş. Până la începutul anului şcolar 2016-2017 grădiniţa desfăşura o serie de activităţi în parteneriat cu şcoala, care din păcate s-a desfiinţat începând cu acest an şcolar. Copiii beneficiază de programul naţional ,,Cornul şi laptele,,,parte din ei sunt beneficiari ai Legii 248 care încurajează frecventarea grădiniţei şi care vine în ajutorul părinţilor.

Opţionalele care se desfăşoară în grădiniţă sunt atractive ele fiind în fiecare an alese din oferta grădiniţei, împreună cu părinţii şi ţinând cont de interesele şi aptitudinile copiilor.Unul dintre opţionale este limba engleză, acest lucru oferind posibilitatea familiarizării copiilor cu o limbă străină de largă circulaţie internaţională, precum şi posibilitatea continuării studierii acesteia în şcoală. Educaţia pentru sănătate, al doilea opţional îi învaţă pe copii ce înseamnă o viaţă sănătoasă întreţinută prin hrană sănătoasă, mişcare şi curăţenie.

Nefiind o grupă foarte numeroasă, acest lucru permite tratarea individuală a copiilor ceea ce este un atu nemaipomenit pentru cei care frecventeză grădiniţa, fiecare copil putând fi încurajat să-şi dezvolte latura care-l va duce la performanţă în domeniul în care acesta are aptitudini.