Resurse umane

• Personalul unităţilor:
• Didactic
-1 director
– 18 educatoare calificate
• Didactic auxiliar
– 1 administrator financiar (1/2 norma)
– 1 administrator patrimoniu
– 1 secretara (1/2 norma)

• Nedidactic
– 2 bucătărese
– 2 spălătorese
– 1ajutor bucătar
– 1 muncitor de intretinere (1/2 norma)
– 9 îngrijitoare copii

• Sanitar
– 2 asistente pediatre pentru grădiniţele cu program prelungit care desfăşoară acţiuni de control şi la grădiniţele cu program normal
Calitatea personalului didactic
Toate cadrele didactice sunt calificate:
12 educatoare au gradul didactic I
3 educatoare au gradul didactic II
2 educatoare au gradul definitiv
2 educatoare debutante