Despre noi

Aşezată într-un loc unde istoria se împleteşte cu prezentul, unde Cetatea ne îndeamnă la orice pas să întoarcem privirea spre aducerea-aminte şi spre gloria înaintaşilor, clădirea Grădiniţei cu Program Prelungit Numărul 8, Alba Iulia se desprinde, parcă, din trecut, animată de voioşia celor care îi trec pragul, micuţii preşcolari, însoţiţi de părinţii lor şi primiţi cu căldură de educatoarele care ştiu să le ofere un cămin cald şi primitor.

În imediata apropiere se află structura Grădiniţa cu program prelungit nr.9, cu săli mari și luminoase, cu o curte generoasă, un adevărat parc unde copiii desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice activităţi atractive de tip outdoor.

Grădiniţele din Partoş şi Pîclişa se bucură de aceeaşi atmosferă caldă, situate într-un cadru pitoresc, cu săli luminoase şi spaţii de joacă amenajate corespunzător.

Lumea copilăriei, în grădiniţe primeşte copii cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, pentru a le arăta acestora, prin neobosita trudă a colectivului, frumuseţea vârstei inocenţei, magia jocului, sunetele liniştitoare ale cântecelor şi tâlcul poveştilor, tainele numerelor şi ale cuvintelor.

• Gradinitele sunt amplasate astfel: G.P.P. NR. 8 si G.P.P. Nr. 9 in cartierul Cetate, iar G.P.N. Partos, respectiv Paclisa , in cartierele cu acelasi nume
• Clădiri p+1, grădiniţele cu program prelungit
• Racordate la gaz metan apă canal şi electricitate
• 10 săli de clasă şi dependinţe
• Sălile de grupă amenajate corespunzător cerinţelor
• Număr de copii înscrişi – 221
• Renumite în oraş şi judeţ prin calitatea actului educativ şi grija acordată pe toate planurile copiilor

VIZIUNEA
• Derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:
– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile
– Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ
– Garantarea pregătirii copiilor pentru socializare, nivelul I şi pregătirea pentru şcoală, nivelul II

MISIUNEA

• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
• Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii.
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă , în mijlocul comunității din care fac parte.