Asociatie parinti

Asociația Cavaleri ProEducație se dedică misiunii de îmbunătățire și creștere a calității învățământului preșcolar în cadrul Grădiniței 9 Alba Iulia și nu numai, de a promova și încuraja implicarea și exprimarea copiilor, precum și de a reprezenta interesul părinților în ceea ce privește creșterea, educarea și pregătirea copiilor.

Obiectivul asociației constă în atragerea și stimularea părinților și a altor parteneri pentru a participa la îmbunătățirea condițiilor de viață și educație a copiilor în grădiniță, pentru o bună colaborare în individualizarea învățării, asigurarea șanselor egale de dezvoltare și formare a fiecărui copil în parte.

Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația își propune realizarea următoarelor tipuri de activități:
• Încurajarea participării și implicării familiei în toate secțiunile programului grădiniței, în experiențe educaționale și în luarea unor decizii;
• sprijinirea procesului de instruire și educație prin organizarea unor cursuri de pregătire, a unor schimburi de experiență cu organizații din tara sau străinătate;
• promovarea educației ecologice și preocuparea copiilor pentru mediul înconjurător;
• editarea de materiale informative (broșuri, reviste, buletine informative);
• accentuarea individualizării experiențelor de învățare pentru fiecare copil și să stimularea dezvoltării copiilor în ritm propriu;
• constituirea un mediu educațional care să-i motiveze pe copii și să-i ajute să își dezvolte puterea de decizie, puterea de selecție, autonomia și încrederea în sine;
• elaborarea și realizarea de, proiecte, studii, analize asupra individualizării procesului de învățare și respectării particularităților individuale ale copiilor cu nevoi speciale și ale copiilor provenind dintr-un mediu defavorizat;
• organizare de zile deschise ale grădiniței, concursuri tematice pentru copii precum și tabere și excursii pentru copii, părinți și educatoare;
• diversificarea activităților extracurriculare și opționale pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor și să sprijine copiii talentați, și după caz susținerea financiară a acestora;
• dezvoltarea un cadru propice pentru colaborarea și cooperarea cu alte grupuri sau entități guvernamentale și neguvernamentale, interne sau internaționale cu scop identic și/sau asemănător;
• dezvoltarea unui mediu optim de integrare a copiilor cu probleme de dezvoltare și comportare în societate;
• promovarea de activități și programe pentru educarea părinților;
• susținerea financiară sau logistică participarea părinților, educatoarelor și copiilor la conferințe, festivaluri, spectacole interne sau internaționale;
• gestionarea fondurilor provenite din cotizații sau alte surse și să contribuie la susținerea financiară sau de altă natură a activităților grădiniței;
• să contribuie la dezvoltarea bazei materiale necesare pentru susținerea învățământului în grădiniță;
• să susțină logistică și financiar activitățile didactice și / sau non-didactice desfășurate în cadrul grădiniței;
• alte activități suport pentru realizarea misiunii asociației.