Concurs

Concurs-ocupare post îngrijitor și post muncitor

Gradinita cu program prelungit nr. 8 Alba Iulia organizează concurs în  data de 24.11/26.11.2018, pentru ocuparea a 1/2 post de îngrijitor copii și ½ post muncitor, pe durată nedeterminată.

 CERINŢELE POSTULUI:

 • Studii generale sau  medii;
 • Să fie cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
 • Apt medical pentru postul de îngrijitor, respectiv muncitor;
 • Să nu aibă antecedente penale;
 • Constituie avantaj dacă a mai lucrat în domeniu;
 • Curs igienă (sau să facă dovada că e înscris la curs-pentru postul de îngrijitor copii);
 • Curs de electrician, tâmplar/instalator (pentru postul de muncitor)

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii.
 • Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 40 din 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor.
 • Reguli de igienă în școli și grădinițe conform ORDIN Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE PROBE:

 • selectia dosarelor
 • proba scrisă 24 .11.2020  – 100 de puncte
 • probă practică  26.11.2020    –  100 de puncte

Candidaţii care nu obţin minim 50 de puncte la prima probă  nu pot participa la cea de a doua probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba practică. Se consideră admişi candidaţii  care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității;
 • Copie după cartea de identitate,certificat naştere,certificat căsătorie;
 • Acte de studii – original și copie ;
 • Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat penal
 • Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul și extras REVISAL de la ultimul loc de muncă.
 • Adeverinţă medicală  cu menţiunea „apt pentru angajare post îngrijitor
 • Adeverinţă medicală  cu menţiunea „apt pentru angajare post muncitor

NOTĂ Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele şi în ordinea enumerată mai sus. Dosarele se depun la sediul Grădiniței cu p.p. nr. 9 Str. Vasile Goldiș Nr. 7


CALENDARUL CONCURSULUI:

 • Depunerea dosarelor în perioada 03.11-12.11.2020 între orele 9.00-12.00
 • Selecţia dosarelor –  13.11.2020 ora  08.00 ;
 • Afişarea rezultatelor selectării dosarelor -13.11.2020 ora 12.00;
 • Proba scrisă- 24.11.2020 ora 09.00
 • Proba practică– 26.11.2020 ora 9.00;

Afişarea rezultatelor– 27.11.2020  ora 13;

 RELATII SUPLIMENTARE LA SERVICIUL SECRETARIAT, telefon 0786450977 PERSOANA DE CONTACT –BIMBEA ELIDA –SECRETAR

.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *